LogIn Menu Close Menu

Ne i dhuruam, ato do të rriten!

20 qershor 2019

Momentet nga aktiviteti "Dhuroji, ato rriten", aktivitet human me qëllim të vetëdijësimit të qytetarëve për përkrahje të pakushtëzuar për të prekurit nga kanceri.
Blerimi njëri nga vullnetarët e ECD-së, u bë i pari që dhuroi flokët e tij për këtë kategori të qytetarëve. Ai si një i ri, tregoi që këtë gjë po e bën pasi e ndjeu të nevojshëm dhe obligim moral për përkrahje.
Për t'i dhënë ngjyrim këtij aktiviteti të mirëfilltë performuan balerinët: Rina Baxhaku & Andi Hoxha, me keorografi të Luljeta Braha-s.

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj