LogIn Menu Close Menu

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

03 nëntor 2020

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka shpërndarë një numër të konsiderueshëm të maskave mbrojtëse shumë përdorimshe për qytetarët. Përfitues kryesor të këtyre maskave kanë qenë nxënësit e shkollave publike në Prizren.
Prioritet i është dhënë Shkollave me nxënës më aftësi të veçanta siç janë:

Shkolla Burimore për nxënësit me aftësi të veçanta “ LEF NOSI”
Shoqata “AUTIZMI”
Shoqata “SINDROM DOWN KOSOVA”, si dhe
Shkolla Burimore “ Nënë Tereza”.

Vullnetarët e ECD këshilluan këta nxënës se si duhet të mbajnë maskat dhe si të ruajnë shëndetin e tyre nga COVID-19.
Me këtë rast u shpërndanë edhe broshurat të cilat kanë për qëllim informimin e qytetarëve se si të mbajnë maskën dhe si ti trajtojnë mbeturinat në këtë periudhë të pazakontë që po kalojmë.
Ky projekt përkrahet nga Agjensioni Japonez për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA)

Prapa

Të fundit

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

Mjedisi i pastër - përgjegjësi e të gjithëve

Fëmijët janë baza e zhvillimit dhe ata janë më të ekspozuar nga veprimet e të rriturve.

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj