LogIn Menu Close Menu

Aktiviteti i parë në shkollën Fadil Hisari

17 tetor 2019

Aktivitet në kuadër të projektit “Komuna Jonë – Shtëpia jonë” filluan edhe në shkollën Fadil Hisari. Së bashku, me nxënësit entuziastë të kësaj shkolle ne diskutuam rreth mbeturinave të çastit dhe dëmëve që këto mbeturina sjellin. Shumica e nxënësve dhanë ide të ndryshme rreth mbrojtjes së mjedisit dhe mënyrave për parandalim të ndotjes së tij.

Kështu, përmes diskutimit dhe lojës “Bingo”, nxënësit e kësaj shkolle identifikuan veprimet të cilat janë shkaktarë të një ambienti jo të shëndetshëm. 

Ky projekt është i financuar nga European Union Kosovo përmes Balkan Green Foundation dhe Institute for Development Policy (INDEP). 

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj