LogIn Menu Close Menu

Aktiviteti i dytë në kuadër të projektit Komuna jonë - Shtëpia jonë

24 tetor 2019

FadilHisari

Aktiviteti i dytë në kuadër të projektit “Komuna jonë-Shtëpia jonë”, në shkollat fillore: “Mushnikova”, “Haziz Tola” dhe “Fadil Hisari”, u zhvillua në natyrë. 

Pasqyrimi i ambientit të shkollës dhe gjendja e tij se si duket aktualisht ishte tema e vizatimeve të nxënësve. Por, jo të gjithë fëmijët dëshiruan ta paraqesin ambientin të ndotur e me mbeturina, disa prej tyre vizatuan oborrin e shkollës të pastër dhe të mirëmbajtur. Disa prej tyre shtuan se një mjedis i tillë nuk është i bukur as për tu parë e as i mirë për shëndetin e të gjithëve. Dhe se ata do të mundohen të ndikojnë pozitivisht në ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e mirëmbajtjes e së ambientit tek shokët dhe shoqet e tyre në shkollë por edhe shoqërisë në përgjithësi.

Ky projekt është i financuar nga European Union Kosovo, përmes Balkan Green Foundation dhe Institute for Development Policy (INDEP). 

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj