LogIn Menu Close Menu

"Komuna jonë - Shtëpia jonë", aktivitetet në Vërmicë

19 nëntor 2019

Akivitetet e projektit “Komuna Jonë – Shtëpia jonë“ në shkollën “Heronjtë e Lumës”, në Vërmicë. Nxënësit e kësaj shkolle patën mundësinë të marrin më shumë informata rreth qasjes dhe menaxhimit të mbeturinave të çastit. Gjithashtu, përmes lojës bingo, ata patën mundësinë që të kuptojnë praninë e mbeturinave të çastit në vendin ku ata jetojnë, duke u vetëdijësuar për sasine e tyre dhe ndikimet negative në shëndetin publik.

Gjatë aktivitetit të dytë nxënësit e paraqitën ambientin e shkollës së tyre. 

Ku përmes vizatimeve, identifikuan mbeturiant e krijuara në ambientin shkollorë, me qëllim që të krijojnë vetëdije për shkaktarët dhe pasojat që sjellë një ambient i ndotur.

Në pjesën e fundit të aktiviteteve nxënësit, identifikuan të gjitha mbeturinat që i krijojnë gjatë aktiviteteve të ndryshme gjatë ditës, duke krijuar vetëdije për dëmet që pasojnë si rezultat i mbeturinave të aktiviteteve të përditshme.

Ky projekt është i financuar European Union Kosovo, përmes Balkan Green Foundation dhe Institute for Development Policy.

  

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj