LogIn Menu Close Menu

Kultura dhe Arti

Origami

Origami, palosja e letrës në forma të ndryshme, është një art që ka zanafillën nga populli japonez. Kolegët japonez nga JICA Alumni Association dhe zyra e JICA-s në Kosovë demonstruan para fëmijëve...

lexo më shumë...

Ekspozita “Arti’ton”

Pas një pune tre ditore të artistëve sot arritëm në ditën kur të gjitha punimet u ekspozuan për t’u ndarë kjo kënaqësi me të gjithë të ftuarit.

lexo më shumë...

Dita 4

Sot në kalanë e qytetit të Prizrenit u përmbyll kolonia artistike ku artistët finalizuan punimet e tyre!

lexo më shumë...

Dita 3

Dita e tretë e kolonisë artistike vazhdoi me punën në parkun e Marashit.

lexo më shumë...

Dita 2

Sot vazhduan aktivitetet në kuadër të kolonisë artistike në Parkun e Qytetit të Prizrenit, ku artistët filluan të bëjnë atë që dinë më së miri, pikturimin.

lexo më shumë...

Dita 1

Organizata joqeveritare Environment & Community Development në mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, sot hapi...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj