LogIn Menu Close Menu

Pasoš kompetencija

ECD je počeo sa implementiranjem Pasoša Kompetencije

Arta, Arjeta, Egzona, Drenueta i Leonita prvi su korisnici savjetovanja za pasoše kompetencije...

više...

×

Qasja në llogarinë tuaj